(c) Інститут археології НАН України. Cтворено 1.05.2001 року
Актуальні новини
 

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

 
Поштова адреса:   12, проспект Героїв Сталінграда,
                                м. Київ, 04210, 
                                Україна
                      Post adress:   12, av. Geroyiv Stalingrada
                                            Kyiv, 04210,
                                            Ukraine 
 
Електронна адреса  (E-Mail):      вчений секретар    або  канцелярiя
 

Об’ява

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА

Постановою від 07 липня 2016 № 123 «Про проведення виборів керівників наукових установ НАН України» Президія НАН України прийняла рішення щодо проведення у другому півріччі 2016 року виборів директора

ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Згідно з вимогами Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі Закон) і Основних принципів організації та діяльності наукової установи НАН України Відділення історії, філософії та права НАН України протягом двох місяців з дня цього оголошення (до 21 листопада 2016             року) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника зазначеної наукової установи за адресою: 01601, Київ – 30, вул. Володимирська, 54.

Телефони для довідок:  239-6582, 235-7776.

Право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада установи, колективи наукових відділів установи. Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених Законом (ст.9) і Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вносячи Відділенню історії, філософії та права НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду керівника наукової установи НАН України, слід додати такі документи: письмову згоду на балотування у довільній формі, анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою, автобіографію, копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань, список наукових праць, відзив про трудову діяльність з основного місця роботи, згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

________________________________________________________________________

У звязку з новим Законом про науку та наукову діяльність є потреба привести Статут Інституту відповідно до вимог цього Закону та нової редакції Статуту Національної академії наук Украіни.

Ознайомитися з проектом нового Статуту Інституту можно тут. Свої думки та побажання співробітники Інституту та колеги можуть висловити письмово на адресу: korvinp@meta.ua

________________________________________________________________________

Об’ява 2

Спеціалізована Вчена Рада для захисту докторських дисертацій
оголошує чергову сесію по захисту дисертацій

  15–16 листопада 2016 р.

  _________________________

  15 листопада 2016 р.

  Архипова Єлизавета Іванівна
  захист докторської дисертації

  „Кам'яне різьблення Південної Русі кінця Х – першої половини XIII ст. (архітектурний декор і скульптура малих форм)”

  Козюба Віталій Костянтинович
  захист кандидатської дисертації

  „Садиба X – XIII ст. (за матеріалами південноруських земель)”

  ____________________

  16 листопада 2016 р.

  Полтавець Василь Іванович
  захист кандидатської дисертації

  Історія населення басейну річки Тясмин в ранньому залізному віці (X – IV ст. до н.е.: природно-господарський аспект)”

  ___________________

  Шелехань Олександр Володимирович
  захист кандидатської дисертації

  „Мечі та кинджали скіфського часу Східноєвропейського Лісостепу

  Початок захистів о 14:00

_____________________________________________________________

З матеріалами дисертацій можно ознайомитись у бібліотеці
Інституту археології НАН України та на нашому сайті у розділі
"Спеціалізована вчена рада".

 
Приносимо вибачення за обмеженість доступу.
Наша сторінка у стадії реконструкції
Дата останнього поновлення 21.09.2016
LъЁршэёъшщ яюЁЄLы