Інститут археології НАН України

Видавнича діяльність


 
Археологічні джерела та теоретичні розробки ІА НАН України лягли в основу багатьох узагальнюючих праць з археології та історії.  Сучасні найважливіші досягнення археологічної науки в Україні підсумовані у фундаментальному колективному тритомному дослідженні «Археологія Української РСР» (I, II — 1971, III — 1975) (українською мовою),  Видання російською мовою вийшло у світ 1985—1986 роках. У видавництві «Либідь» у 1994 р. вийшов учбовий посібник для вузів України «Давня історія України» у двох книгах, 1998—1999 р.р. побачили світ перші два томи тритомної «Давньої історії України». 
Ряд колективних та індивідуальних праць Інституту отримали державні та іменні премії. Зокрема Державною примією України в галузі науки і техніки за 1977р. нагороджений колектив авторів тритомника «Археологія Української РСР», (С.М.Бібіков, Л.М.Славін, О.І.Тереножкін, З.Й.Довженок, Д.Я.Телегін, В.А.Іллінська, С.С.Березанська, О.Т.Шапошнікова, М.П.Кучера). 
Державна премія України в галузі науки і техніки за 1980 р. присуджена  І.І.Артеменку за авторську та редакторську участь у створенні «Історії Української РСР». 
Державна премія України в галузі науки і техніки за 1983 р. присуджена за цикл наукових робіт з історії середньовічного Києва колективу авторів, очолюваному академіком П.П.Толочко (С.О.Висоцький, С.Р.Кілієвич, Я.Є.Боровський, Г.Ю.Івакін, І.І.Мовчан, М.А.Сагайдак, В.А.Харламов). 
Державною премією України в галузі науки і техніки за 1991 р. відзначено авторів колективної монографії «Славяне Юго-Восточной Европы« (В.Д.Баран, Д.Н.Козак, Є.В.Максимов, О.М.Приходнюк, А.Т.Сміленко, Б.В.Магомедов, С.П.Пачкова, Р.В.Терпиловський). 
Премією АН УРСР ім. Д.З.Мануїльського у 1979 р. нагороджено С.О.Висоцького за монографії «Давньоруські написи Софії Київської» та «Середньовічні написи «Софії Київської». 
Першу премію ім. М.С.Грушевського у 1992 р. отримав П.П.Толочко за монографію «Древняя Русь». 
У 1997р. премію ім.М.Грушевського отримав М.Ю.Брайчевський за монографію «Конспект з історії України». 
У 1997 р. премію ім.М.І.Костомарова отримав О.П.Моця за монографію «Населення Південно-Руських земель в IX—XIII ст.». 
 
 Інститут археології НАН України