Інститут археології НАН України

«Наукова рада з проблем археології та стародавньої історії України»


При Інституті з 1987 р. працює «Наукова рада з проблем археології та стародавньої історії України». Інститут є також головною установою, яка очолює виконання двох міжвідомчих комплексних програм — «Охоронні досліження пам’яток археології в зонах новобудови України» та «Звід пам’яток історії та культури на території України (розділ «Археологічні пам’ятки»)».
Творчі зв’язки Інститут підтримує з археологічними установами Росії, Білорусі, Молдови, Німеччини, Польщі, Чехії, Словачини, Болгарії, Бельгії, Франції, США, Канади, Англії та інших країн. Провідні вчені Інституту беруть активну участь у дискусіях з найважливіших проблем археології і давньої історії на міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах.
На базі Інституту плідно працює українська частина «Українсько-Румунської комісії з історії, археології, етнології та фольклористики при Президії НАН України», створена в 1994 році (голова — С.Д.Крижицький).