Інститут археології НАН України

Кримський філіал ІА НАН України


 
У 1948 р. при Кримській науково-дослідній базі АН СРСР було створено сектор історії та археології. 1952 р. — Кримську науково-дослідну базу було реорганізовано у філіал, а сектор — у відділ історії та археології. 1956 р. відділ історії та археології включається до складу Інституту археології АН України і одержує назву «Відділ античної та середньовічної археології Криму». До 19б9 р. відділом керував П.М.Шульц, у 1969—1985 — C.М.Бібіков, 1985—1988 — В.М.Даниленко, а з 1988 р. — В.Л.Миц. Багаторічним ученим секретарем відділу був О.І.Домбровський. Надзвичайна насиченість Кримського півострова археологічними пам’ятками первісної, античної та середньовічної епох зумовила необхідність організації в Криму спеціального археологічного дослідницького підрозділу ІА АН УРСР. У лютому 1992 р. на базі Кримського відділу Інституту археології створено Кримський філіал Інституту (директор — В.Л.Миц). Нині в ньому працює понад 30-ть наукових співробітників. 
Археологічні дослідження на палеолітичних і неолітичних пам`ятках Криму дозволили простежити заключні фази становлення людського суспільства на території України (С.М.Бібіков, Ю.Г.Колосов, В.П.Чабай, Ю.Е.Демиденко, А.І.Євтушенко), а також формування відтворюючого господарства (О.А.Щепинський, О.О.Яневич, В.А.Колотухін, А.Є.Кислий). 
Помітне місце в археології Крима посідає вивчення скіфських, сарматських, фракійських пам’яток, а також матеріалів інших етнічних утворень (Т.М.Висоцька, С.Г.Колтухов, А.Є.Пуздровский, Ю.П.Зайцев). 
Роботи Кримського філіалу в галузі античної археології концентрувалися на дослідженні пам’яток, головним чином Західного Криму, а також в Херсонесі. Вперше у Північному Причорномор’ї відкрито і досліджено залишки театру у Херсонесі (О.І.Домбровський); проведений цикл досліджень Керкінітіди, де відкриті оборонні споруди та житлові квартали V—III ст. до н.е.; значні комплексні розкопки здйснені у Калос-Лімені (В.О.Кутайсов). У східному Криму досліджено фортецю перших ст. н.е. (С.Б.Ланцов). Цикл робіт було присвячено дослідженню пам’яток античної епіграфіки (Е.І.Соломонік). 
У сфері інтересів спеціалістів філіалу знаходяться питання формування феодальних міст і замків Криму — Алустон, Мангуп, Судак — будівництво фортифікаційних споруд та «ісарів», ідеологія й культура середньовічного населення. Велика увага приділяється вивченню взаємодії середньовічних держав і міст Криму з Візантією, Київською Руссю, Золотою Ордою, Генуєю, Венецією, Османською імперією (Є.В.Веймарн, І.А.Баранов, В.Л.Миц, В.В.Майко). 
 
 Інститут археології НАН України