Інститут археології НАН України

Дослідження античних пам’яток на території України 
 
Дослідження античних пам’яток проводяться з часів організації ВУАК. З 1934 по 1971р. працею антикознавців Інституту керував Л.М.Славін. З 1972 по 1981 р. – С.М.Бібіков, з 1982 р. – С.Д.Крижицький. 
Польові роботи відділу зосереджені переважно на видатній пам’ятці античної культури – Ольвії. Головними досягненнями вчених Інституту стали: — дослідження житлових кварталів усіх етапів існування міста (Л.М.Славін, Ф.М.Штительман, С.Д.Крижицький, Н.О.Лейпунська, А.С.Русяєва, В.В.Крапівіна, В.І.Назарчук); — відкриття Західної брами (Н.О.Лейпунська), Західного теменосу (А.С.Русяєва), будинку преторія (Ф.М.Штительман, Р.І.Ветштейн), південно-східної частини римської цитаделі (В.В.Крапівіна, А.В.Буйських), затопленої частини Нижнього міста Ольвії (С.Д.Крижицький), так званого «передмістя» із землянковою забудовою (Ю.І.Козуб). На ольвійському некрополі були проведені широкопланові дослідження поховань класичного (Ю.І.Козуб, В.А.Папанова), елліністичного (М.Парович-Пешикан) та римського (Ю.І.Козуб) часів. 
З середини 30-х років розпочинається вивчення сільських поселень хори (Л.М.Славін, Ф.М.Штительман, А.В.Бураков), яке значно посилюється, починаючи з сімдесятих років (С.Д.Крижицький, А.В.Бураков, А.С.Русяєва, С.Б.Буйських, В.М.Отрешко, С.М.Мазараті). Всього за цей час виявлено понад 350 сільських поселень Ольвійської хори. 
С шестидесятих років почалися систематичні розкопки співробітників відділу на Березанському поселенні, у результаті яких були відкриті землянкові та наземні житла (В.В.Лапін, С.М.Мазараті, В.В.Назаров), а також теменос із храмом Афродіти (В.В.Назаров). 
Крім Ольвії та її округи провадилися розкопки і у інших місцях. Зокрема, значна увага була приділена розкопкам Тіри (Л.Д.Дмитров, А.І.Фурманська, Н.О.Сон, С.Д.Крижицький). У 80-ті роки був здійснений цикл розкопок Херсонеського некрополя перших сторіч н.е. (В.М.Зубар), вивчався некрополь біля поселення «Золоте» у Східному Криму (В.М.Корпусова). 
Вченими відділу досліджено ряд важливих історичних проблем з історії та культури держав Північного Причорномор’я. Серед них: грецька колонізація і значення у цьому процесі найдавнішого у Північному Причорномор’ї Березанського поселення (В.В.Лапін), історія домобудівництва та архітектури (С.Д.Крижицький), монетна справи (В.О.Анохін), історія та культура Ольвії (Л.М.Славін, С.Д.Крижицький, А.С.Русяєва, В.В.Крапівіна, Н.О.Лейпунська, М.В.Скржинська), некрополь Ольвії (Ю.І.Козуб, М.Парович-Пешикан) та сільської округи (С.Д.Крижицький, С.Б.Буйських, А.В.Бураков, В.М.Отрешко), фортифікація (С.Б.Буйських), релігійні культи та вірування ольвіополітів, історія Тіри перших сторіч н.е. (Н.О.Сон), а також економіка, соціальні відносини, взаємини з Римом Херсонеса Таврійського (В.М.Зубар).. 
 
 
 
 Інститут археології НАН України