Інститут археології НАН України

Методи природничих наук в дослідженнях археологічних об’єктів


 
У практиці археологічних досліджень Інституту нині широко застосовуються методи природничих наук — геології, математики, фізики, хімії та інших. Успішно провадяться дослідження з давньої історії чорної металургії (Г.О.Вознесенська, Д.П.Недопако, С.В.Паньков), палеоботаніки (Г.О.Пашкевич), палеозоології (О.П.Журавльов), палеоантропології (С.І.Круц, І.Д.Потєхіна, С.П.Сегеда,). Для вивчення виробничих сил палеоліту і неоліту широко застосовується трасологічний метод, який дозволяє визначити конкретне функціональне призначення крем’яних та кам’яних знарядь (Д.Ю.Нужний). 
 
Спільно з Інститутом геохімії і фізики мінералів НАН України здійснюється датування археологічних пам’яток радіокарбонним методом (С-14), а з Інститутом геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України — археомагнітним методом. За допомогою Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України в Інституті археології ведеться робота по створенню інформаційно-пошукової системи та методів аналізу масових археологічних матеріалів із наступним переводом пошуку на ЕОМ. 
 
 Інститут археології НАН України