Наші автори
БЕРЕЗАНСЬКА Софія Станіславівна - доктор історичних наук. Фахівець у галузі археології доби бронзи.

БЕРЕЗНИЦЬКА Ірина Миколаївна - аспірантка кафедри археології та етнології України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Спеціаліст у галузі первісної археології.

БУЙСЬКИХ Сергій Борисович - науковий співробітник, кандидат історичних наук. Фахівець у галузі античної археології.

ВІДЕЙКО Михайло Юрійович - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України. Фахівець у галузі археології доби енеоліту.

ВИНОГРАДОВ Юрій Германович - професор, доктор історичних наук. Інститут загальної історії РАН (Москва). Фахівець у галузі античної археології.

ВИНОКУР Іон Срулевич - професор, доктор історичних наук, академік АН Вищої освіти, завідувач кафедри історії Східної Європи і археології Кам’янець-Подільського педінституту. Фахівець у галузі слов’янської археології.

ЖУРКО Олексій Іванович - кандидат історичних наук. Фахівець у галузі слов’яно-руської археології.

ЗАЙЦЕВ Юрій Павлович - кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу скіфо-сарматської археології Кримського філіалу Інституту археології. Фахівець у галузі археології античного часу.

ЗУБАР Віталій Михайлович - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України. Фахівець в галузі античної археології.

КОЗАК Денис Никодимович - доктор історичних наук, заступник директора Інституту археології НАН України, завідувач відділу ранньослов’янської археології. Фахівець у галузі слов’яно-руської археології.

КОЗАК Олександра Денисівна - молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України. Спеціаліст у галузі палеоантропології.

КОЛЕСНІКОВА Вікторія Анатоліївна - завідувач бібліотеки Інституту археології НАН України.

МЕГЕЙ Валерій Пилипович - завідувач археологічної лабораторії Кам’янець-Подільського педагогічного університету. Спеціаліст у галузі ранньослов’янської археології.

МИЛЯН Тарас Романович - старший викладач Львівського державного університету ім. І. Франка. Спеціалізується в галузі ранньослов’янської археології.

ПЕТРАУСКАС Андрій Валдасович - науковий співробітник відділу давньоруської археології Інституту археології НАН України. Фахівець у галузі середньовічної археології.

ПІОРО Ігор Станіславович - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фахівець у галузі середньовічної археології.

ПОТЄХІНА Інна Дмитрівна - кандидат історичних наук. Фахівець у галузі антропології.

РОМАНЮК Валерій Вікторович - геолог, керівник археологічного клубу при районному ЦТДЮ м. Тараща Київської обл. Вивчає давню історію України.

РУСЯЄВА Марина Вікторівна - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музеєзнавства Національного університету культури та мистецтв. Фахівець у галузі історії античного та скіфського мистецтва.

СИТНИК Олександр Степанович - кандидат історичних наук, завідувач сектору Тернопільського краєзнавчого музею. Фахівець у галузі первісної археології.

СМИРНОВ Станіслав Васильович - кандидат історичних наук, пенсіонер. Фахівець у галузі первісної археології.

СТРОКОВА Людмила Володимирівна - завідувач відділу археологічних фондів Національного музею історії України (Київ). Спеціалізується у галузі давнього мистецтва.

ТОЛОЧКО Петро Петрович - академік НАН України, директор Інституту археології НАН України.

ТРЕЙСТЕР Михайло Юрійович - доктор історичних наук, науковий співробітник Археологічного інституту в м. Лейпциг (Німеччина). Фахівець у галузі античної історії та археології, головним чином античного ювелірного мистецтва.

ФИЛИПЧУК Михайло Андрійович - кандидат історичних наук, директор Інституту археології Львівського державного університету ім. І. Франка. Фахівець у галузі ранньослов’янської археології.

ЯКУБОВСЬКИЙ Василь Іванович - кандидат історичних наук, доцент Кам’янець-Подільського педагогічного університету. Фахівець у галузі давньоруської археології.

ЦУКЕРМАН Костянтин - директор Центру історії та культури Візантії, СНРНС і Коледж-де-Франс (Париж). Спеціаліст у галузі візантології та ранньосередньовічної історії.


На головну сторінку