Інститут археології
Institute of Archaeology homepage

Повернення / Back


Назарова Тетяна Олексіївна

(н. 1954 р., радгосп  Іткуль
Новосибірської обл., РФ)
Кандидат історичних наук, палеоантрополог,
дружина В. В. Назарова.

Nazarova Tetyana Oleksiyivna

Ph.D., paleoanthropologist


1978 р. закінчила історичний факультет Сімферопольського університету. Від 1977 р. — лаборант, 1989 р. — молодший науковий співробітник, 2003 р. — науковий співробітник відділу біоархеології. 2002 р. захистила дисертацію «Населення Херсонеса в I–XIV ст. за антропологічними даними».

Досліджує антропологічні особливості населення Херсонеса, антропологічний склад населення Північного Причорномор’я античного часу (Ольвія, Березань, Керкинітіда, Боспорське царство) та середньовіччя (Мангуп, Ескі-Кермен, Малий Маяк). Брала участь у розкопках некрополів Херсонеса, Боспору, Ольвії, Березані та ін.

Автор близько 60 праць.

Основні праці:
Краніологічні матеріали із склепів некрополя Херсонеса // Археологія. — 1986. — 54;
Антропологические материалы из могильников юго-западного Крыма. Препринт. — К., 1990 (у співавт.);
К вопросу об антропологии тавров // Хсб. — 1997. — 8; Archaiczny Borystenes — problemy religijne i etniczne // Ideologia i propaganda w starozytnosci. Materialy konferencji historii starozytnei PTH. — Rzesz?w, 2004 (со-аuth.); Греческий компонент в составе населения Неаполя Скифского // Ethnic contacts and cultural exchanges North and West of the Black Sea (from the greek colonization to the present). — Ia?i, 2005;
Тавры в составе античного Херсонеса // Вестник антропологии. — 2006. — 14.

04210, Київ, вул.Героїв Сталінграда, 12
Інститут Археології НАН України

e-mail:

04210, Kyiv, av. Geroiv Stalingrada, 12, Institute of Archaeology National Ukrainian Academy of Sciences

e-mail:

Повернення / Back