Інститут археології
Institute of Archaeology homepage

Повернення / Back


Слободян Тетяна Іванівна

(н. 22.01.1989 р., м. Хмельницький)
аспірант, палеоантрополог, археолог.

г

Slobodyan Tetyana Ivanivna

postgraduate, paleoanthropologist, archaeologist


2012 р. закінчила історичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю археологія, у 2015 році — аспірантуру університету (спеціальність — археологія). З 2013 р. працює в Інституті археології (лаборант І кат.)

У 2016 р. готує до захисту дисертацію «Поховальний обряд населення Східнокарпатського регіону в ранньоримський час».

Досліджує поховальний обрад населення Східнокарпатського регіону І–ІІІ ст.; палеоантропологія та антропологічне дослідження кремацій; розробка та вдосконалення методики антропологічного аналізу перепалених кісток; дослідження давніх популяцій.

Т.І. Слободян брала участь у дослідженнях різночасових пам’яток — палеолітичних (Буран-Кая, Меджибіж), бронзового часу (Буківна), римського часу (Шишаки), пам’яток ранніх слов’ян (Канів), автор археологічних досліджень на пам’яткках ранньоримського часу Прикарпаття (могильники Звенигород, Болотня, поселення Заліщики) тощо.

Автор близько 20 праць.

Основні праці:
Поселення липицької культури поблизу м. Заліщики (Середнє Придністер’я) // Арх.дослідж.Львівського ун-ту. — 2012 — Вип.14/15;
Про населення давньоруської Шестовиці за матеріалами інгумацій та кремацій // Слов’яни і Русь: археологія та історія. — К., 2013 (у співавт.);
Поховальні пам’ятки ранньоримського часу в околицях Звенигорода (дослідження 2013 року) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — 2014. — Вип. 18;
Поховання за обрядом тілоспалення на місці з могильника комарівської культури Буківна // Історична антропологія та біоархеологія України. — 2014. – Вип. І; Тілопальне поховання римського часу з Нового Яричева: антропологічний аналіз // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. — 2014. — Вип. 7.

04210, Київ, вул.Героїв Сталінграда, 12
Інститут Археології НАН України

e-mail:

04210, Kyiv, av. Geroiv Stalingrada, 12, Institute of Archaeology National Ukrainian Academy of Sciences

e-mail:

Повернення / Back