Інститут археології
Institute of Archaeology homepage

Повернення / Back


Ушкова Юлія Віталіївна

палеоантрополог

Ushkova Yuliya Vitaliyivna

paleoanthropologist


У 2003 р. закінчила МП «Археологія та давня історія України» Національного університету «Києво–Могилянська академія», у 2006 р. — аспірантуру НаУКМА (спеціальність — археологія). З 2007 р. працює у відділі біоархеології Інституту археології, з 2015 р. — молодший науковий співробітник. У 2012 р. проходила стажування з одонтології у засновника одонтологічної методики д.і.н., проф. О. О. Зубова (ІЕА РАН, Москва).

Сфера наукових інтересів — археологія та антропологія ямної культурно-історичної спільноти, одонтологія, палеопатологія, маркери фізичних навантажень.

Приймає участь у закордонних (Франція) та вітчизняних археологічних дослідженнях.

Автор 9 праць.

Основні праці:
Соціальний устрій населення ямної культурно-історичної спільності: погляди на проблему // Археологія. — 2006. — № 3;
До питання про культурну єдність поховань пізньоямного часу в кам’яних ящиках // Магістеріум. — 2007. — Вип. 27;
Травми і трепанації на черепах з поховань ямної культурно-історичної спільності // Магістеріум. — 2011. — Вип. 45;
Нові випадки травм на черепах з катакомбних поховань Степового Подніпров’я // Історична антропологія та біоархеологія України. — 2014. — Вип. 1 (у співавт.); Антропологические материалы из курганов 1 и 2 у с. Тузлы // Разумов С.Н., Смирнов А.И., Смирнов Л.И., Карнаух Е.Г. Курганы бронзового века у села Тузлы в верховьях Березанского лимана // Stratum +. — Приложение 1. — 2015. — № 2.

04210, Київ, вул.Героїв Сталінграда, 12
Інститут Археології НАН України

e-mail:

04210, Kyiv, av. Geroiv Stalingrada, 12, Institute of Archaeology National Ukrainian Academy of Sciences

e-mail:

Повернення / Back