Спеціалізована Вчена Рада по захистах докторських дисертацій
Персональний склад Ради Чергова сесія по захисту дисертацій
6 червня 2017 р.
Дисертації, прийняті до захисту у поточному році
Голова Вченої Ради
академік Толочко Петро Петрович

Заступник голови Ради
чл.-кор. Івакін Гліб Юрійович

Секретар Ради
к. і. н.Фіалко Олена Євгенівна

Члени Ради:

МЕЛЬНИК Олена Олександрівна,
захист кандидатської дисертації
„Поховальні пам’ятки Києва ХVІ—ХVІІІ ст.”

автореферат

дисертація

відгуки опонентів:
1. д. і. н. Пивоварова Сергія Володимировича
2. к. і. н. Попельницької Олени Олексіївни

2017 рік

Вже захищені дисертації

Кандидатські дисертації:

1. Ромашко Олександра Володимирівна "Металеві казани скіфської культури (VІІ-ІІІ ст. до н. е.)”
захищена 21.04.2015 р.

2, Вєтров Денис Олександрович "Стоянки граветської культурної традиції лісостепового межиріччя Південного Бугу та Дніпра"
захищена 21.04.2015 р.

3. Ягодинська Марина Олександрівна
"Давньоруські памятки Західного Поділля"
захищена 06.10.2015 р.

4. Снитко Іван Олексійович
"Некрополі хори Ольвії VI–III ст. до н. е."
захищена 06.10.2015 р.

Кандидатські дисертації:

1. Котенко Вікторія Володимирівна,
"Поселення херсонеської хори Маслини у Північно-Західній Тавриці."

захищена 15.03.2016 р.

2. Шейко Ірина Миколаївна
"Світильники Ольвії (кінець VII ст. до н.е. – І ст. н.е.)"
захищена 15.03.2016 р.

3. Михайлова Наталія Ремівна
„Культ оленя у стародавніх мисливців Європи та Північної Азії”
захищена 14.06.2016 р.

4. Дзнеладзе Олена Сергоївна
„Намисто та підвіски сарматів Північного Причорномор'я”

захищена 14.06.2016 р.

5. Готун Ігор Анатолійович
„Соціально-виробнича структура забудови села Середнього Подніпров’я Х–ХІІІ ст.”

захищена 15.06.2016 р.

Докторські дисертації:

Архипова Єлизавета Іванівна
„Кам'яне різьблення Південної Русі кінця Х – першої половини XIII ст. (архітектурний декор і скульптура малих форм)

захищена 15.10.2016 р.

Кандидатські дисертації:

Козюба Віталій Костянтинович
„Садиба X – XIII ст. (за матеріалами південноруських земель)”
захищена 15.10.2016 р.

Полтавець Василь Іванович
„Історія населення басейну річки Тясмин в ранньому залізному віці (X – IV ст. до н.е.: природно-господарський аспект)”
захищена 16.10.2016 р.

Шелехань Олександр Володимирович
„Мечі та кинджали скіфського часу Східноєвропейського Лісостепу”
захищена 16.10.2016 р.

МИРОНЕНКО Людмила Володимирівна
захист кандидатської дисертації
„Керамічний комплекс Батурина
XVII – початку XVIII ст.”

автореферат

дисертація

відгуки опонентів:
1. д. і. н. Пивоварова Сергія Володимировича
2. к. і. н.Оногди Олени Вікторівни,

Повернення