Спеціалізована Вчена Рада по захистах докторських дисертацій
Персональний склад Ради Чергова сесія по захисту дисертацій
25–26 квітня 2017 р.
Дисертації, прийняті до захисту у поточному році
Голова Вченої Ради
академік Толочко Петро Петрович

Заступник голови Ради
чл.-кор. Івакін Гліб Юрійович

Секретар Ради
к. і. н.Фіалко Олена Євгенівна

Члени Ради:

25 квітня 2017 р.

БРОВЕНДЕР Юрій Михайлович,
захист докторської дисертації
"Донецький гірничо–металургійний центр
доби бронзи"

автореферат

дисертація

відгуки опонентів:
1. д. і. н. Іванової Світлани Володимировни
2. д. і. н. Клочка Віктора Івановича
3. д. і. н. Литвиненка Романа Олександровича

2017 рік

Вже захищені дисертації

Кандидатські дисертації:

1. Ромашко Олександра Володимирівна "Металеві казани скіфської культури (VІІ-ІІІ ст. до н. е.)”
захищена 21.04.2015 р.

2, Вєтров Денис Олександрович "Стоянки граветської культурної традиції лісостепового межиріччя Південного Бугу та Дніпра"
захищена 21.04.2015 р.

3. Ягодинська Марина Олександрівна
"Давньоруські памятки Західного Поділля"
захищена 06.10.2015 р.

4. Снитко Іван Олексійович
"Некрополі хори Ольвії VI–III ст. до н. е."
захищена 06.10.2015 р.

Кандидатські дисертації:

1. Котенко Вікторія Володимирівна,
"Поселення херсонеської хори Маслини у Північно-Західній Тавриці."

захищена 15.03.2016 р.

2. Шейко Ірина Миколаївна
"Світильники Ольвії (кінець VII ст. до н.е. – І ст. н.е.)"
захищена 15.03.2016 р.

3. Михайлова Наталія Ремівна
„Культ оленя у стародавніх мисливців Європи та Північної Азії”
захищена 14.06.2016 р.

4. Дзнеладзе Олена Сергоївна
„Намисто та підвіски сарматів Північного Причорномор'я”

захищена 14.06.2016 р.

5. Готун Ігор Анатолійович
„Соціально-виробнича структура забудови села Середнього Подніпров’я Х–ХІІІ ст.”

захищена 15.06.2016 р.

Докторські дисертації:

Архипова Єлизавета Іванівна
„Кам'яне різьблення Південної Русі кінця Х – першої половини XIII ст. (архітектурний декор і скульптура малих форм)

захищена 15.10.2016 р.

Кандидатські дисертації:

Козюба Віталій Костянтинович
„Садиба X – XIII ст. (за матеріалами південноруських земель)”
захищена 15.10.2016 р.

Полтавець Василь Іванович
„Історія населення басейну річки Тясмин в ранньому залізному віці (X – IV ст. до н.е.: природно-господарський аспект)”
захищена 16.10.2016 р.

Шелехань Олександр Володимирович
„Мечі та кинджали скіфського часу Східноєвропейського Лісостепу”
захищена 16.10.2016 р.

КУЗЬМІЩЕВ Олександр Геннадійович
захист кандидатської дисертації
"Э. Р. фон Штерн и становление отечественной античной археологии Северного Причерноморья (конец XIX — начало XX века)"

автореферат

дисертація

відгуки опонентів:
1. д. і. н. Скрижинської Марини Володимирівни
2. к. і. н.Охотнікова Сергія Борисовича,

26 квітня 2017 р.

Манігда Ольга Володимирівна
захист кандидатської дисертації

"Село Галицької та Волинської земель (археологічна карта Х–ХІІІ ст.)"

Пшеничний Юрій Леонідович
захист кандидатської дисертації

"Історична топографія Дубна і його округи в X–XVIII ст."

Повернення