Перший заветований Закон Президентом України – це катастрофа у сфері пам’яткоохоронних досліджень. При врахуванні поправки Президента Верховною Радою України до цього закону можна з впевненістю говорити про ліквідацію археологічної спадщини України.

Нижче подаємо звернення до Президента України академіка П. П. Толочко, члена Громадської Ради Президента України та звернення «Спілки археологів України» до Заступника адміністрації Президента України Г. Герман з роз’ясненням наслідків прийняття цієї поправки.

Президенту України Януковичу В.Ф.

Високошановний Віктор Федорович!

Верховною радою України 11 травня 2010 р. прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини", які кардинально покращують ситуацію з охороною культурного надбання, зокрема пам’яток археології України.

Однак, на зазначений Закон Вами накладено вето через незгоду  з формулюванням абзацу 5 підпункту 7 пункту 12 статті 9' Закону України "Про охорону археологічної спадщини", заперечуючи необхідність проведення археологічної експертизи для фізичних осіб при відведенні земельних ділянок у приватну власність.

У зв’язку з цим інформую Вас, що мова йде про виділення у приватну власність земельних площ, на яких знаходиться велика кількість археологічних об’єктів, які неминуче будуть знищені власниками.

Це становить пряму загрозу існування археологічної спадщини України, що є національним надбанням і складає невід’ємну частину європейської культурної спадщини. Цього допустити ні за яких обставин не можна.

У зв’язку з вищевикладеним, прошу Вас, шановний Вікторе Федоровичу, зняти Ваше зауваження до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини".

З повагою,

Директор Інституту археології НАН України
академік НАН України,
Член Громадської гуманітарної ради
Президента України                                                                                   П.П.Толочко

Заступнику Глави адміністрації
Президента України
пані Герман Г.М.

Шановна Ганна Миколаївна!

Всеукраїнська громадська організація "Спілка археологів України",  звертаються до Вас – державного діяча, що несе відповідальність за гуманітарну політику в адміністрації Президента за допомогою у збереженні археологічної спадщини України.

17 квітня ц.р. Верховною Радою України, голосами коаліції "Стабільність і реформи"  було прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів про охорону культурної спадщини".

Введення в дію цього Закону створить можливості для кардинальних зрушень в охороні національної культурної спадщини, в тому числі, археологічної.

З прикрістю констатуємо, що саме цей Закон став першим заветованим документом нового Президента України. Зауваження стосуються ст. 9' Закону України (абзац 5 підпункту 7 пункту 12).

Ця стаття направлена на виконання Україною Європейської конвенції "Про охорону археологічної спадщини", яка вимагає створення конкретних механізмів охорони пам’яток археології в процесі господарської діяльності, пов’язаної з землекористуванням. таким механізмом, закріпленим у законодавстві всіх європейських країн є проведення археологічної експертизи (досліджень) перед землевідводами для юридичних і фізичних осіб з метою виявлення і охорони пам’яток археології.

Президент України вважає, що археологічну експертизу необхідно здійснювати, при передачі землі у власність лише для юридичних осіб, виключивши з цього списки осіб фізичних.

Відповідально заявляємо, що врахування цього зауваження означатиме тотальне знищення археологічної спадщини України. Адже виділення у власність земельних ділянок фізичним особам займає біля 90 % від усіх землевідводів. Це значить, що пам’ятки археології, розміщені на цих земельних ділянках, не будуть  зафіксовані вченими, а, значить, будуть знищені власниками.

Єдиною мотивацією Президента у прийнятті свого рішення є усунення додаткових труднощів у процесі приватизації землі.

Справді, проведення археологічної експертизи перед землевідводами для отримання погодження від державного органу охорони культурної спадщини стримує на кілька днів отримання власником такого погодження. Більше того, при виявленні на земельній ділянці вченими пам’ятки археології, унеможливлює, згідно чинного законодавства, приватизацію.

Але якщо покласти на терези цю перешкоду (яку можна врегулювати підзаконним актом) і пам’ятку археології, яка буде збережена, то переважати у цивілізованому суспільстві повинно останнє. До цього додамо, що згідно підрахунків Інституту археології НАН України у землі є ще біля 100 тисяч невиявлених археологічних пам’яток. Все це історичне надбання українського народу, при врахуванні зауваження Президента, в умовах масової приватизації буде знищено.

Крім того, поправкою президента значно розширюються можливості для корупції у сфері приватизації землі. Відомі непоодинокі випадки передачі чиновниками земельних ділянок фізичним особам, на яких розташовані вже зафіксовані археологічні пам’ятки, за відповідну плату чи послуги. У зв’язку з наявністю такого явища в Україні  і була внесена у Закон стаття 9'.

Археологи україни, громадськість, якій не байдужа доля історичної спадщини України, просять Вас, шановна Ганно Миколаївно, довести до відома президента викладену вище інформацію і переконати його ще раз повернутися до розгляду Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів про охорону культурної спадщини" для прийняття зваженого рішення.

З повагою,

Від Спілки археологів України:
Голова спілки археологів україни
доктор історичних наук, професор                                                          Д.Н.Козак